Zgłaszanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2019 r.

Można zgłaszać szkody w gospodarstwach rolnych

Informacja dla producentów rolnych, Urząd Gminy w Andrespolu zawiadamia o wszczęciu procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Andrespol. Rolnicy, którzy zostali dotknięci skutkami tegorocznej suszy powinni zgłaszać się do pokoju 31 ( II piętro) Urzędu Gminy w Andrespolu, ul. Rokicińska 126 celem zgłoszenia wniosku o udzielenie pomocy.

Na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi www.lodzkie.eu znajdują się informacje oraz wnioski dotyczące procedury szacowania szkód w gospodarstwach rolnych