Remont ulicy Rokicińskiej cd.

W marcu bieżącego roku rozpoczął się kolejny etap modernizacji Rokicińskiej od ulicy Gajcego do przekazu kolejowego w Andrzejowie. Natomiast od 10 czerwca rozpocznie się kolejny ostatni etap na odcinku między Kronikarską a Wieńcową obejmujący modernizację przejazdu kolejowego w Andrespolu. Na tym odcinku w czasie remontu nie będzie przejazdu. Wprowadzi to chaos w komunikacji autobusowej zmuszający podróżnych do pokonania nieprzejezdnego odcinka na piechotę.

Autobusy nocne N5 będą miały skróconą trasę do Andrzejowa.

Linia 202 kursować będzie z janówki do krańcówki Wieńcowa-Przylesie. Dalej po przejściu na pieszo nieprzejezdnego odcinka Rokicińskiej będzie możliwa przesiadka w autobusy MPK.

Linia 201 kursy z Łodzi będzie kończyć na pętli Ogrodowa-Główna-Brzezińska. Natomiast powrotny kurs będzie się odbywał Rataja i Gajcego do Zakładowej.

Zakończenie prac na ulicy Rokicińskiej planowany jest na koniec listopada 2019. Wtedy też planowane jest oddanie do użytku właściwie gotowego już odcinka od Malowniczej do Gajcego.

Tak więc pozostaje mieć nadzieję, że wykonawca dotrzyma słowa i ukończy w terminie realizację inwestycji przywracając normalność w komunikacji dla mieszkańców miejscowości między innymi Gminy Andrespol czasowo odciętych od aglomeracji Łódzkiej.