Odbiór odpadów od 1 maja 2019 w poniedziałki.

Poniżej harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Sołectwie Zielona Góra od 1 maja br. Równocześnie informuję, że nie będzie wymiany pojemników.

Pomimo zmiany firmy obsługującej odbiór odpadów nie będzie konieczności wymiany pojemników. Firma Jantar będzie odbierać z dotychczasowych pojemników.