Wiosna już w czwartek – czas na topienie marzanny.

Pierwszy Dzień Wiosny zbliża się wielkimi krokami. Już 21 marca będzie wiosna! A wraz z nią odchodzi zima. Jedną z oznak pożegnania zimy jest nie tylko zrzucenie ciepłych ciuchów, ale i zwyczaj topienia marzanny.

21 marca to przede wszystkim pierwszy dzień kalendarzowej wiosny.

Kiedy Słońce wchodzi w znak Barana rozpoczyna się jako pierwsza astronomiczna wiosna. Jest to dzień ruchomy, może wypaść pomiędzy 19 a 21 marca. Czas jej trwania datuje się na moment równonocy wiosennej aż do okresu, kiedy następuje przesilenie letnie. O tej porze roku dni stają się dłuższe, a noce krótsze. Dzień później – 21 marca – przypada kalendarzowa wiosna. Różnice wynikają bowiem z faktu, że moment wiosny astronomicznej wyznacza wędrówka Słońca po niebie. Przyjmuje się, że wiosna astronomiczna przychodzi wraz z równonocą wiosenną, czyli gdy dzień zrównuje się nocą, a Słońce pada prostopadle na równik.

Tak żegnaliśmy zimę w 2018

Zwyczaj topienia Marzanny jest znany w Polsce od wieków. Marzanna to bogini słowiańska, która była symbolem zimy i śmierci. Stąd właśnie wzięła się nazwa kukły, którą niszczymy w Pierwszy Dzień Wiosny. Marzanna jako kukła jest symbolem odchodzącej zimy, a zwyczaj jej topienia lub palenia jest znany od dawna. Jeszcze w czasach pogańskich topienie marzanny odbywało się w czasie Jarego Święta, aby przywołać wiosnę. Utopienie marzanny miało także przynieść dobre plony w danym roku.

Przygotowaną ze słomy, kolorowych ścinków materiału i bibuły marzannę owijano w białe płótno. Zadaniem dzieci było zabranie jej i odwiedzenie wszystkich domów we wsi. Po drodze kukła była podtapiana w przydomowych beczkach czy korytkach. Wieczorem marzanna przechodziła w ręce młodzieży, a ci podpalali ją i wynosili za wieś, by utopić w rzece czy stawie. Chociaż kościół walczył z pogańskimi zwyczajami, to jednak topienie marzanny przetrwało i nadal ma się całkiem nieźle. Zwyczaj topienia marzanny nadal jest bardzo popularny, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

W zimowej aurze żegnaliśmy marzannę w 2018.

Proponuję aby przygotowaną z materiałów biodegradowalnych (za śmiecenie grozi mandat) kukłę marzanny symbolicznie wrzucić do rzeki Miazgi koło mostku na granicy Zielonej Góry i Bukowca w środę 21 marca o godzinie 17:30. Zapraszam wszystkich mieszkańców na symboliczne pożegnanie zimy.