Rozbudowa sieci gazowej – ważne informacje dla zainteresowanych wykonaniem przyłącza gazowego.

Informacją o aktualnym stanie wspólnych starań o realizację przyłączenia do sieci gazowej – dla mieszkańców Zielonej Góry, zainteresowanych korzystaniem w przyszłości z gazu miejskiego.

Z 28 wniosków złożonych w PGE w czerwcu 2018, umowy z gazownią podpisało do tej pory jedynie 8 z zainteresowanych osób. Gwarantowany dla tych osób termin realizacji to 36 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli grudzień 2021, a aktualnie sugerowany koszt przyłącza o długości do 15 m to 2223 PLN.

Wśród składanych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o warunki przyłączenia było też 13 wniosków dla nowo powstających działek przy posesji 1A, których przyszli właściciele (po uzyskaniu praw własności), jeżeli będą zainteresowani przyłączem – mogą zgłaszać się bezpośrednio do PSG w celu podpisania umowy.

Wszyscy inni zainteresowani przyłączem – aktualni mieszkańcy Zielonej Góry jak i przyszli inwestorzy obecnie nabywający działki lub już realizujący budowę, powinni jak najszybciej złożyć w PSG w Łodzi, na ul. Targowej 18, wniosek B o warunki przyłączenia, którego formularz można pobrać ze strony internetowej PSG (do jego wypełnienia potrzebna jest mapa nieruchomości ze schematycznie zaznaczonym miejscem przyłącza i numer aktu własności).

Proponowany termin przyłączenia do sieci gazowej jest niestety bardzo odległy. Wiem natomiast, że jest realna szansa na skrócenie czasu realizacji, jeżeli wszyscy grupowo, po podpisaniu umów, będziemy wnioskować o przyspieszenie inwestycji, odpowiednio to motywując, na przykład względami ekologicznymi lub ekonomicznymi (aby zdążyć przed planowaną w przyszłości ‘rewitalizacją’ ulicy Głównej).

Aby możliwe było takie wspólne działanie, potrzebna jest informacje zwrotna od osób, które podpisały już umowę z gazownią. Zwracam się więc z prośbą do zainteresowanych osób o poinformowanie mnie (telefonicznie lub mailowo) w przypadku posiadania już takiej umowy.

Stworzona w ten sposób lista, aktualizowana przeze mnie w miarę pojawiania się nowych inwestorów, będzie mogła być podstawą do naszych dalszych działań w PSG (naszą ‘sprawę’ w PSG nadzoruje pani Hanny Augustyniak, tel.: 42 675 91 73).

Nie czekaj. Nikt za Ciebie tego nie zrobi. Złóż wniosek, podpisz umowę już teraz. Proszę pamiętać o możliwości starania się o dofinasowanie do wymiany starych lub budowy nowych ekologicznych systemów ogrzewania.

Małgorzata Bieńkiewicz
Zielona Góra, ul. Główna 1
mbienkiewicz@gmail.com
tel. 501 044 030