Zamień PIT na lepszy byt! Płać podatki tu, gdzie mieszkasz. Wzór deklaracji

Departament Finansów Samorządu Terytorialnego podał, że wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2019 r. wyniesie 38,08%*

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania podatników, a dokładnie – według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. A to oznacza, że osoba zameldowana w Łodzi, ale od połowy ubiegłego roku faktycznie zamieszkująca w Zielonej Górze, powinna rozliczyć się z fiskusem wskazując jako miejsce zamieszkania Gminę Andrespol. Przepisy jedno, a praktyka drugie – wiele osób z różnych powodów składa PIT w miejscu zameldowania, a nie tam, gdzie rzeczywiście mieszka.

Wskaż w swoim rocznym zeznaniu podatkowym faktyczne miejsce zamieszania. 38,08% Twojego podatku zostanie w gminie. Wpływy podatkowe z podatku PIT to istotny udział w budżecie gminy. To z tych pieniędzy gmina finansuje między innymi szkoły i przedszkola oraz inwestycje w kanalizację, wodociągi, drogi i chodniki. 

Pamiętaj to niewielki wysiłek a duże korzyści dla gminy w której mieszkasz. Powiadom osoby lub instytucje które będą wypełniać Twój roczny PIT i wskaż miejsce zamieszkania w Zielonej Górze Gmina Andrespol.

Wg najnowszych danych wieś Zielona Góra liczy już 285 mieszkańców. W ostatnim roku  przybyło 25% Zielonogórzan!!! Wiem że kolejne osoby deklarowały zameldowanie po zmianie przynależności gminnej. Należy więc spodziewać się dalszego wzrostu liczby mieszkańców.  

* Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1453, z późn. zm.), w 2019 r. wyniesie 38,08%, a więc będzie wyższy niż w 2018 r. o 0,1 punktu procentowego.