Zmiana kodu pocztowego i placówki awizacyjnej z dniem 1 luty 2019

W dniu 23 stycznia Poczta Polska S.A. Region Sieci w Łodzi poinformował oficjalnie pismem RS/KO/KS 19/2019, że z dniem 01 lutego 2019 roku nastąpi zmiana zakresu kodowego PNA wsi Zielona Góra z 95-041 na 95-020. Z tym samym dniem nastąpi zmiana miejsca odbioru przesyłek awizowanych z FUP Koluszki w Gałkówku na FUP Łódź 15 w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 126 (budynek Urzędu Gminy).

Sposób prawidłowego zaadresowania przesyłek powinien wyglądać następująco:

Jan Kowalski
ul. Nowa 1
95-020 Zielona Góra

Zgodnie z § 6 Regulaminu świadczenia usług pocztowych – w adresie nie jest wymagane podawanie placówki pocztowej, a jedynie „właściwy kod pocztowy wraz z nazwą miejscowości, do której kierowana jest przesyłka