Przydatne informacje – Gmina Andrespol

W związku ze zmianą przynależności gminnej naszego sołectwa przydatne informacje dotyczące Gminy Andrespol.

 1. Urząd Gminy Andrespol ul. Rokicińska 126 tel/fax 42 213-24-40 ug@andrespol.pl
 2. Dodziny Pracy Urzędu 
   
  Godziny pracy: Urzędu Kasy
  Poniedziałek 7:30-15:30 7:30-14:30
  Wtorek 8:00-17:00 8:00-16:00
  Środa 7:30-15:30 7:30-14:30
  Czwartek 7:30-15:30 7:30-14:30
  Piątek 7:30-14:30 7:30-13:30
  Sobota nieczynne nieczynne
 3. Policja Posterunek w Andrespolu 42-213-20-07 dzielnicowy st. asp. Tomasz Bojanowski
 4. Zakład gospodarki Komunalnej 42-213-24-57; 535-526-367 strona internetowa http://zgk.andrespol.pl/
 5. Strona internetowa Gminy Andrespol – http://andrespol.pl/
 6. Gmina Andrespol wydaje bezpłatny miesięcznik gminy Andrespol „W Centrum Polski” Redaktor naczelny Krzysztof Spychalski kontakt 42-235-27-11 krzysztof.spychalski@andrespol.pl Link do wersji internetowej
 7. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proponuje pobrać deklarację wypełnić i zabrać ze sobą na spotkanie 18 grudnia 
  1. Pobierz plik deklaracji
  2. Przykład wypełnionej deklaracji
 8. ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

   WOREK ZIELONY – SZKŁO – Szkło opakowaniowe BEZ ZANIECZYSZCZEŃ (butelki, pojemniki, słoiki).

  NIE WRZUCAĆ: szyb okiennych, szkła zbrojonego, luster, porcelany, zakrętek, kapsli, żarówek, szkła żaroodpornego.

  WOREK ŻÓŁTY – PLASTIK I OPAKOWANIA METALOWE(opakowania po płynach i napojach, poj. po produktach mlecznych, poj. po art. sypkich, folie, reklamówki i woreczki foliowe, puszki po konserwach, napojach i sokach, drobny złom żelazny, drobny złom metali kolorowych, doniczki plastikowe, plastikowe drobne akcesoria samochodowe).

  NIE WRZUCAĆ: puszek po farbach, folii i odpadów budowlanych, zatłuszczonego papieru, art. higienicznych np. pampersy.

  WOREK NIEBIESKI – PAPIER(książki, gazety, zeszyty, katalogi, torby i worki papierowe).

  WOREK BRĄZOWY – ODPADY ORGANICZNE(obierki z owoców, warzyw, resztki jedzenia itp.) trawa, liście, chwasty, trociny, drobne gałęzie.

  NIE WRZUCAĆ: kamieni, popiołu, żużlu, kości, wędlin itp.

  – obowiązuje ograniczenie odbioru odpadów organicznych i bio – jednorazowo do 3 worków!

  Dbając o stronę ekonomiczną jak również ekologiczną systemu zbiórki odpadów komunalnych w naszej gminienajbardziej zalecaną metodą jest kompostowanie odpadów bio we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach. Metoda ta pozwala zminimalizować opłaty za odpady komunalne jak również przyczynia się do znacznego ograniczenia negatywnego odziaływania na środowisko naturalne. Kompost uzyskany w przydomowych kompostownikach jest doskonałym nawozem do poprawienia jakości trawników, upraw warzywniczych oraz innych upraw ogrodowych. Ponadto Gmina Andrespol stworzyła możliwość legalnego pozbywania się odpadów bio poprzez samodzielne wywożenie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 (teren Oczyszczalni) czynnego w każdą środę w godzinach 8.00 – 20.00. Brak tego ograniczenia spowodowałby znaczną podwyżkę opłat za wywóz odpadów komunalnych dla każdego mieszkańca!

  WOREK BIAŁY/SZARY – POPIÓŁ(tylko i wyłącznie wystudzony popiół z pieców).

  POJEMNIK – ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE(art. higieniczne, pampersy, zanieczyszczony papier, stłuczka szklana drobna, lustra, ceramika, fajans, zabawki, inne drobne odpady powstające w gosp. domowych np. tekstylia, buty, wystudzony popiół i szlakę).

  NIE WRZUCAMY: Odpadów budowlanych i remontowych, odpadów ogrodowych (trawy, liści, gałęzi) i odpadów kuchennych

  PONADTO:

  W ciągu roku odpady wielkogabarytowe (np. opony, fotele, sprzęt RTV i AGD) oraz szyby okienne i szkło zbrojone można wywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kraszewie ul. Ekologiczna 5 w każdą środę w godz. 8.00- 20.00

  Raz w roku jesienią organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z posesji (z wyłączeniem opon samochodowych i materiałów budowlanych).

 9. Deklaracje podatkowe – Link do uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
 10. Informacje podatkowe wzory informacji i deklaracji są dostępne na stronie – LINK