Informacja Podatkowa – deklaracje podatkowe od nieruchomości i środków transportu do 31 stycznia 2019

Informacja z Urzędu Gminy Andrespol

W związku z paragrafem 1 punk 1 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowoścom statusy miasta z dniem 1 stycznia 2019 do granic Gminy Andrespol dołączyło sołectwo Zielona Góra, zatem prosimy właścicieli nieruchomości oraz środków transportowych powyżej 3,5t do złożenia w Urzędzie Gminy w Andrespolu do dnia 31 stycznia 2019 r. odpowiednich druków do naliczenia podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych.. Odpowiednie wzory informacji i deklaracji są dostępne na stronie : http://andrespol.bip.cc/ w zakładce „jak załatwić sprawę” => „Podatki i opłaty lokalne”   lub w Urzędzie Gminy Andrespol przy ul. Rokicińskiej 126 w godzinach pracy urzędu. 

 
Godziny pracy: Urzędu Kasy
Poniedziałek 7:30-15:30 7:30-14:30
Wtorek 8:00-17:00 8:00-16:00
Środa 7:30-15:30 7:30-14:30
Czwartek 7:30-15:30 7:30-14:30
Piątek 7:30-14:30 7:30-13:30
Sobota nieczynne nieczynne

Można też pobrać, wypełnić, przynieść i przekazać formularze urzędnikom gminy na spotkaniu 18 grudnia 2018 godz 18:00 OSP Justynów ul.Główna 74.