Wyniki ankiety w sprawie zmiany kodu pocztowego dla sołectwa Zielona Góra.

W dniach 25-29 listopada 2018 w przeprowadzono akcję zbieraniem opinii od stałych mieszkańców sołectwa Zielona Góra w sprawie zmiany zakresu kodu pocztowego w związku ze zmiana przynależności gminnej od 01-01-2019.

W badaniu brało udział 125 osób na 215 stałych mieszkańców. Równo 100 mieszkańców zagłosowało w imiennej ankiecie internetowej i 25 głosów imiennych zebrano w formie papierowej.

Opinię zebrano od 58,14% wszystkich stałych mieszkańców.

Po podliczeniu wszystkich głosów:

  • za zmianą zakresu kodu pocztowego dla naszego sołectwa zagłosowało 119 mieszkańców co stanowi 95,2%
  • przeciw zagłosowało 6 osób czyli 4,8%.
  • nikt nie wstrzymał się od głosu.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom którzy wyrazili w tej sprawie swoją opinię. Wyniki w zbliżonej treści zostały wysłane do przedstawiciela Poczty Polskiej z prośbą o pozytywne rozpatrzenie naszych oczekiwań. 

Ankieta jest widoczna natomiast głosowanie zostało właśnie zakończone.