Zmiana kodu pocztowego – badanie opinii mieszkańców wsi Zielona Góra

Drodzy mieszkańcy od 1 stycznia 2019 zmieniamy przynależność gminną.

Kod pocztowy, inaczej pocztowy numer adresowy (PNA), to ciąg cyfr ułatwiający sortowanie przesyłek. Zmiany podziału administracyjnego nie wywołują obligatoryjnej zmiany kodu pocztowego na obszarze objętym zmianą gminy. Pozostawienie dotychczasowego kodu pocztowego na terenie sołectwa Zielona Góra powoduje brak możliwości przeniesienia obsługi naszej korespondencji do Urzędu Pocztowego zlokalizowanego w Andrespolu. Poczta Polska rozumie potrzebę włączenia sołectwa Zielona Góra do zakresu numeracyjnego PNA Andrespol. Zarządzający Pocztą Polską przed podjęciem ostatecznej decyzji w tej sprawie oczekują z naszej strony świadomego wyboru wraz z potwierdzeniem znajomości konsekwencjach zmiany zakresu numeracyjnego PNA. Proszę o zapoznanie się z dalszą treścią wiadomości gdzie przekazuje informacje niezbędne dla podjecie decyzji w przedmiotowej sprawie. Po przeczytaniu całości proszę przejść do wypełnienie ankiety.

Zgodnie z poczynionymi ustaleniami zmiana kodu pocztowego tak jak zmiana gminy nie wywołuje konieczności wymiany dokumentów takich jak dowód osobisty, dowód rejestracyjny czy prawo jazdy – miejsce zamieszkania się nie zmienia.

Zmiana kodu wymaga jednak od nas konieczność powiadomienia o zmianie PNA wszystkich potencjalnych nadawców przesyłek (instytucji, urzędów, banków, osób prywatnych) gdyż zgodnie z §6 ust.3 regulaminu świadczenia usług pocztowych prawidłowy kod pocztowy jest integralnym elementem adresowania przesyłki – w przypadku błędnego PMA przesyłkę należy zwrócić nadawcy.

Zmiana kodu pocztowego wiąże się z kosztem aktualizacji rejestru KRS i wymianą pieczątek adresowych.

Korzyści ze zmiany zakresu numeracyjnego PNA i przeniesienie obsługi korespondencji do Fili Urzędu Pocztowego w Andrespolu są jednak bardzo wymierne:

Odległość od placówki awizacyjnej w Gałkówku do Zielonej Góry to ponad 8 km z koniecznością pokonania bardzo uczęszczanego przejazdu kolejowego. Odległość do FUP Andrespolu to 4 km bez konieczności pokonywania przejazdu kolejowego.

Godziny pracy poszczególnych FUP:

Filia Urzędu Pocztowego Gałków Duży Filia Urzędu Pocztowego Andrespol
Pon.- czw: 09:00-11:00, 11:30-16:00

Pt.: 13:00-16:00, 16:30-20:00

Pon.-czw: 09:00-19:00

Pt.: 09:00-20:00

Z powyższego porównania jednoznacznie wynika że placówka FUP Andrespol obsługuje interesantów w dni robocze NIEPRZERWANIE DO GODZINY 19:00, a w piątek do 20:00 i dla większości z nas jest „po drodze” z pracy, szkoły, zakupów, ośrodka zdrowia, rynku, apteki itd.

Dodatkowo, kod pocztowy decyduje często o kosztach dostaw zamówień.

Przykładowo, zamówienie z IKEA do 50 kg to koszt 98 zł dla dotychczasowego kodu Zielonej Góry, a 49 zł dla zakresu PMA Andrespola. Dla większych zamówień 50-150 kg to 148 zł dla kodu 95-041 i 99 zł dla 95-020.

Reasumując rekomenduję przypisanie sołectwa Zielona Góra do zakresu kodowego Andrespola 95-020.

 

W celu wyrażenia swojej opinii na temat słuszności zmiany kodu pocztowego i potwierdzenia znajomości konsekwencji zmiany zakresu numeracyjnego PNA dla sołectwa Zielona Góra, proszę o wypełnienie poniższej ankiety zawierającej tylko jedno pytanie.

Ankietę wypełnia każdy stały mieszkaniec Zielonej Góry. Oczekuję licznego udział w ankiecie w celu zebrania reprezentatywnej opinii mieszkańców. Ankieta aktywna w dniach 25 – 29 listopada 2018.

Przejdź do wypełnienia Ankiety

2 thoughts on “Zmiana kodu pocztowego – badanie opinii mieszkańców wsi Zielona Góra

  1. „Zmiana kodu wymaga jednak od nas konieczność powiadomienia o zmianie PNA wszystkich potencjalnych nadawców przesyłek instytucji, urzędów, banków, osób prywatnych”………………. oraz zmiany w bazach danych firm z którymi współpracujemy, które wystawiają nam faktury.

  2. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Jakieś konsekwencje zmiany kodu wystąpią. Dla tego zbieramy Państwa opinie.
    Wydaje się, że powiadomienie firm współpracujących nie nastręcza problemu i jest jednorazowym wyzwaniem.

Comments are closed.