Informacja KPGK sp. z o.o. z 22 listopada 2018 potwierdzająca zdatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu w Zielonej Górze.

Ogłoszenie

KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach ul. Mickiewicza 4 informuje, że po działaniach naprawczych i po badaniach próbki wody pobranej z wodociągu w Zielonej Górze przez PSSE Łódź Wschód w dniu 19.11.2018r. stwierdza – woda nadaje się do spożycia przez ludzi.”

podpisał:

Kierownik Wydziału Wodociągowego

mgr inż. Krzysztof Świerszczyński