Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – nie dla Zielonej Góry w 2018

W sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych skierowałem do UM w Koluszkach zapytanie o poniższej treści:

„W dniu 27 sierpnia 2018 roku na stronie https://koluszki.pl pojawiła się informacja na temat zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Ze zdziwieniem stwierdziłem brak wsi Zielona Góra w wykazie.
Rozumiem, ze jest to pomyłka która niezwłocznie zostanie poprawiona. Wielu mieszkańców dopytuje w tej kwestii. Tak więc zainteresowanie jest na terenie sołectwa.
Przypominam iż do 31 grudnia 2018 roku do gminy Koluszki należy realizacja zadań Gminy na terenie sołectwa Zielona Góra. Tak jak fakt uiszczania opłat między innymi za śmieci przez mieszkańców sołectwa.
Oczekuję równego traktowania i uwzględnienia Zielonej Góry w wykazie.”

Uzyskałem następującą odpowiedź od p. Mateusza Karwowskiego – Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego UM Koluszki.

 „Zbiórka odpadów gabarytowych odbywa się w gminie Koluszki raz na 4 lata w każdej wsi. W Państwa sołectwie taka zbiórka już się odbyła 2 lata temu. To jest właśnie równe traktowanie wszystkich sołectw.”

1 thoughts on “Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – nie dla Zielonej Góry w 2018

Comments are closed.