Rozbudowa Sieci Gazowej w sołectwie Zielona Góra

Informacja od „koordynatora” rozbudowy sieci gazowej w naszym sołectwie p. Małgorzaty Bieńkiewicz.

„Wszystko wskazuje na to, że nasz grupowy wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej, spotkał się z przychylnością PSG.

Proponowany termin przyłączenia do sieci gazowej to niestety 36 miesięcy od daty podpisania umowy o przyłączenie. Podobno jest szansa na istotne skrócenie czasu realizacji, jeżeli po podpisaniu wszystkich umów, będziemy grupowo wnioskować o przyspieszenie inwestycji, motywując to chociażby względami ekologicznymi.

Każdy z inwestorów, który listownie otrzymał już pozytywną odpowiedź na wniosek o warunki przyłączenia, w najbliższym czasie otrzyma z gazowni formularz umowy o przyłączenie, który należałoby podpisać i odesłać do PSG (jak najszybciej).

Po podpisaniu umowy, do każdego z przyszłych inwestorów zgłosi się wykonawca z PSG, który zajmie się projektem i realizacją przyłączenia do granicy ogrodzenia. Podobno, będzie możliwe również uzgodnienie z nim wykonania (dodatkowo odpłatnego) projektu przyłączenia do ostatecznego miejsca poboru gazu.

Wszystkie ewentualne zapytania w kwestii realizacji projektu przyłączenia można kierować do prowadzącej naszą sprawę w PSG pani Hanny Augustyniak, tel.: 42 675 91 73.

Wydaje się, że jest to również ostatni moment dla wszystkich innych zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej, którzy dotychczas nie składali wniosku o wydanie warunków przyłączenia, aby dołączyć do projektowanej realizacji przyłącza.”

                     

Małgorzata.Bieńkiewicz

Zielona Góra, Główna 1

mbienkiewicz@gmail.com

ps. Dziękuję p. Małgosi w imieniu wszystkich zainteresowanych za zaangażowanie i sukces w staraniach z PSG. Potwierdza to fakt, że w jedności siła. Gratulacje. Paweł Rózga