Zmiana Granic Gmin Koluszki i Andrespol stała się faktem.

Tak, Yes, OK, marzenia się urzeczywistniają i stają się faktem od 01 stycznia 2019 sołectwo Zielona Góra zostanie włączona do gminy Andrespol

 

[wpdevart_countdown text_for_day=”Days” text_for_hour=”Hours” text_for_minut=”Minutes” text_for_second=”Seconds” countdown_end_type=”date” end_date=”31-12-2018 23:59″ start_time=”1535546223″ end_time=”0,1,1″ action_end_time=”hide” content_position=”center” top_ditance=”10″ bottom_distance=”10″ ]Witamy w Gminie Andrespol[/wpdevart_countdown]

Zegar odliczający czas do zmiany przynależności gminnej

 

Mieszkańcy sołectwa Zielona Góra właśnie w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta z dnia 25 lipca 2018

w treści rozporządzenia jest napisane:

„§ 1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. ustala się granice następujących gmin:
1) w województwie łódzkim:
a) w powiecie łódzkim wschodnim – gminy Andrespol i gminy Koluszki przez włączenie do dotychczasowego obszaru
gminy Andrespol obszaru obrębu ewidencyjnego Zielona Góra, o powierzchni 240,07 ha, z gminy Koluszki, …..”

Tak wiec zmiana przynależności gminnej po blisko dwuletnich staraniach stała się faktem. Od 01-01-2019 będziemy częścią gminy Andrespol.

Wszystkim zaangażowanym w sprawę dziękuję za działanie i poświęcony czas. Dotychczasowym włodarzom dziękujemy za to co jest, a nowym życzymy dalszych wspólnych sukcesów. 

Tak będzie wyglądała mapa Gminy Andrespol.

 

Tak będzie wyglądała mapa Powiatu łódzkiego wschodniego po zmianie granic.