Do Sąd Administracyjnego w dniu 28.05.2018 wpłynęła skarga kasacyjna UM Koluszki do NSA wyroku w sprawie funduszu sołeckiego.

Do Sąd Administracyjnego w dniu 28.05.2018 wpłynęła skarga kasacyjna UM Koluszki do NSA wyroku w sprawie funduszu sołeckiego. Czas rozstrzygnięcia takiej skargi to okres od 6 do 18 miesięcy.

Tak więc z przykrością stwierdzam, że w pełnym majestacie prawa Burmistrz Koluszek skutecznie, na ten moment pozbawił nas, należnych funduszy gminnych w postaci funduszu sołeckiego. Pomimo jednoznacznych przepisów prawnych i jasnego wskazania w uzasadnieniu do wyroku o powoływaniu Burmistrza na pozaprawne argumenty UM w Koluszkach skorzystał z przysługującego mu prawa złożenia skargi kasacyjnej. Jedynym celem jest odłożenie w czasie nieuniknionego rozstrzygnięcia na niekorzyść Gminy Koluszki. Pokazuje to jasno stosunek władz Gminy do naszego sołectwa i potwierdza słuszność naszej decyzji w sprawie zmiany przynależności gminnej.