Podział gminy Koluszki na stałe obwody głosowania.

W załączeniu uchwała nr XLIV/41/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 kwietnia 2018, w sprawie podziału Gminy Koluszki na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. scanPDF