Zmiana Banku i numeru rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach

Urząd Miejski w Koluszkach na swojej stronie informuje;

„Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 maja 2018 r. obsługę bankową budżetu Gminy Koluszki prowadzić będzie nowy bank, tj.:

PKO Bank Polski SA, Regionalne Centrum Korporacyjne w Łodzi, Al. Piłsudskiego 153, 92-332 Łódź
na terenie Koluszek: PKO Bank Polski SA, Oddział 1 w Koluszkach, ul. 11 Listopada 41
(obok cmentarza)

W związku z czym zapłaty podatków i opłat lokalnych (bez prowizji) należy dokonywać od dnia 01 maja 2018 r. na rachunek bankowy:
Dochody: 11 1020 3352 0000 1802 0240 6841″

Proszę pamiętać aby w opłaty za odpady komunalne od 1 maja wnosić na nowy rachunek bankowy.

Link do informacji na stronie UM Koluszki