27 marca 2018 – Gmina Andrespol złożyła wniosek w sprawie poszerzenie granic Gminy Andrespol o sołectwo Zielona Góra :-D

Wtorek 27 marca 2018 to ważna data dla sołectwa Zielona Góra. Właśnie zakończył się prawie 1,5 roczny etap przygotowań, konsultacji, opiniowania i przygotowywania dokumentacji niezbędnej do stworzenia kompletnego wniosku o poszerzenie granic Gminy Andrespol o sołectwo Zielona Góra. Tego dnia wniosek został złożony do MSWiA za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. Tym samym został dochowany wymagany ustawowy termin aby wniosek został rozpatrzony w 2018 i obowiązywał od 1 stycznia 2019.

 Teraz czekamy na opinię Wojewody i ostateczną decyzję, którą Ministerstwo ogłosi do końca lipca 2018. 

Jestem przekonany że argumenty jakie zostały przytoczone we wniosku i poparte głosami mieszkańców znajdą uznanie i zrozumienie u decydentów.

Panie Wojewodo i Panie Ministrze bardzo liczymy na przychylność i aprobatę dla wspólnych planów mieszkańców sołectwa i Gminy Andrespol.