Wniosek Gminy Andrespol przygotowany, uchwalony, gotowy do złożenia.

Na LII sesji Rady Gminy Andrespol podjęto uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Andrespol i Gminy Koluszki.

Za uchwałą oddano 12 głosów  w tym „Za” głosowało  11 radnych przy jednym głosie wstrzymującym.

Oznacza to że kompletny wniosek został zatwierdzony i do 31 marca zostanie złożony do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. Tym samym zakończył się etap przygotowawczy. Przed nami czas decyzji na którą ostatecznie będziemy czekać do 31 lipca 2018. Jeżeli będzie pozytywna to od 01-01-2019 sołectwo Zielona Góra stanie się częścią Gminy Andrespol.

Będąc na sesji w imieniu społeczności sołectwa Zielona Góra złożyłem podziękowania Włodarzom Gminy oraz Radzie Gminy za akceptację naszej inicjatywy i przyjęcie ostatecznej uchwały w formie wniosku do MSWiA. Moja obecność na posiedzeniu Rady Gminy została bardzo pozytywnie odebrana, spotkałem się z bardzo ciepłym przyjęciem, gratulacjami i życzeniami wytrwałości w działaniach.