Sąd Administracyjny utrzymał w mocy rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie funduszu sołeckiego.

W dniu dzisiejszym Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił skargę Urzędu Miejskiego w Koluszkach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego  o „stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2018”. Tym samym uchwała Nr XXXVIII/146/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Zielona Góra dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2018 jest w całości uchylona tak jak by jej nie było. UM Koluszki po uprawomocnieniu wyroku ponownie musi się zająć sprawą naszego funduszu sołeckiego.

W najbliższym czasie jest konieczność zwołania zebrania wiejskiego w tej sprawie. O terminie i miejscu powiadomię osobnym komunikatem z 5 dniowym wyprzedzeniem.