Andrespolskie: Tak! – artykuł w „W Centrum Polski” miesięczniku Gminy Andrespolcentrum

Zielona Góra

Przekazując wójtowi wniosek o przyłączenie Zielonej Góry do naszej gminy (przyp. Andrespol) – zielonogórzanie ” poprosili nas o rękę.”

W połowie roku małżeństwo może być zawarte.

Skan całego artykułu. Skan kliknij, aby pobrać.