Artykuł w „Gazecie Sołeckiej” 12/2017 odnośnie funduszu sołeckiego wsi Zielona Góra

W jubileuszowym 300 wydaniu Gazety Sołeckiej z grudnia 2017 roku, w dziale fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach, ukazał się artykuł „Kiedy wójt i rada gminy może odrzucić wniosek” na przykładzie sytuacji sołectwa Zielona Góra.

Zapraszam do zapoznania się z treścią artykułu, który potwierdza słuszność naszego stanowiska w sprawie funduszu sołeckiego.

 

Joanna Iwanicka – dziennikarka i publicystka, redaktor naczelna „Gazety Sołeckiej”