Wieś piękna i mała, ale bardzo waleczna

Artykułu z Dziennika Łódzkiego z 29 listopada 2017 dotyczący sołectwa Zielona Góra.

Artykuł związany z plebiscytem gazety na Sołectwo Roku 2017 objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Witolda Stępnia. Ogromny sukces Sołectwa Zielona Góra – drugie miejsce w finale plebiscytu i pierwsze miejsce w Powiecie Łódzkim Wschodnim. Dzięki takim sukcesom stajemy się jeszcze bardziej zintegrowani jako mieszkańcy a Rada sołecka i Sołtys zdeterminowani do realizacji celów jakie stawiane są przez mieszkańców sołectwa.

Skan artykułu DŁ 29-11-2017