Sołectwo Zielona Góra decyzją Burmistrza i Rady Miejskiej w Koluszkach pozbawione funduszu sołeckiego na 2018

Szanowni mieszkańcy sołectwa Zielona Góra!

Uchwałą na prawomocnym zebraniu wiejskim w dniu 16 września 2017 mieszkańcy Zielonej Góry w liczbie 86 osób zadecydowali o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.

Dla przypomnienia w ramach funduszu sołeckiego na 2018 postanowiliśmy przeznaczyć środki na poniższe zadania:

  1. „Piknik Rodzinny” z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki oraz Dnia Ojca, zawody sportowe w terminie maj/czerwiec 2018 kwota przeznaczona na zadanie 2000zł.
  2. Spotkanie mieszkańców połączone z konkursem wiedzy na temat grzybobrania ” Powitanie jesieni” – wrzesień 2018 kwota przeznaczona na zadanie to 2000zł.
  3. Dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej kwota przeznaczona na zadanie 11.788,50 zł

27 września 2017 uchwała została złożona w kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach. (zgodnie z wymogami ustawy termin do 30 września)

9 października do Sołtysa wpłynęło pismo w którym Burmistrz odrzucił wniosek sołectwa ze względu na swoje „mniemanie” iż kwota 4 tyś na szeroko rozumianą integrację jest znacznie za wysoka. Powołując się na uwagi Wojewody założył, że kwota 2500zł jest wielkością do zaakceptowania. Sołtys po konsultacji z Radą Sołecką i przy wsparciu zaprzyjaźnionych prawników ocenili sytuację. Z analizy ustawy o funduszu sołeckim jasno wynika, że taka decyzja ze strony Burmistrza jest bezprawna. W takiej sytuacji Sołtys z Rada Sołecką podjęli decyzję o podtrzymaniu wcześniej złożonego wniosku. W wymaganym 7 dniowym terminie Sołtys złożył stosowne pismo skierowane do Rady Miejskiej w Koluszkach  wraz z uzasadnieniem stanowiska.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w dniu 6 listopada Radni głosowaniem podejmowali decyzję w tej sprawie. Pomimo spotkania Sołtysa przed sesją rady z komisją finansów oraz wystąpienia na sesji rady przed głosowaniem ostatecznie Radni poparli decyzję Burmistrza podejmując uchwałę (18 głosów za, 1 przeciw, dwa wstrzymujące się od głosu).  Taka decyzja powoduje pozbawienie sołectwa Zielona Góra funduszu sołeckiego na 2018 w całości.

Sołtys z Radą Sołecką przygotowuje dalsze działania prawne mające na celu unieważnienie bezprawnie podjętej uchwały przez Radę Miejską w Koluszkach. O dalszych losach funduszu sołeckiego Zielonej Góry na 2018 będą przekazywane informacje na bieżąco.