Wyniki głosowania na projekt Budżet obywatelski 15 listopada 2017

Na stronie Urzędu Miasta Koluszki pojawił się komunikat o przesunięciu terminu wyłonienia trzech projektów, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Koluszki.
Poniżej treść komunikatu:
„Ze względu na przedłużającą się weryfikacje kart do głosowania, które wpłynęły w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Koluszki, ogłoszenie wyników nastąpi 15.11.2017”
Z niecierpliwością czekamy na wynik mając na uwadze nasz projekt.