Sieć Hydrantowa w Zielonej Górze – sprawna !!!

Na środę 18 października zostały zaplanowane ponowne czynności kontrolno-rozpoznawcze przez Powiatową Staż Pożarną w Koluszkach. W wyniku wcześniej przeprowadzonej kontroli Straż Pożarna wydała decyzję administracyjną nakazującą zarządcy wodociągu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i wykonanie przeglądu technicznego hydrantów w sołectwie Zielona Góra. Komisja, składająca się z przedstawicieli Straży Pożarnej, przedstawiciela Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i Sołtysa wspieranego przez mieszkańca Zielonej Góry, eksperta i autorytet w sprawach bezpieczeństwa pożarowego, przeprowadziła zgodnie z planem kontrolę wykonania zaleceń wynikających z wydanej decyzji. Rola eksperta okazała się bardzo istotna dla merytorycznego przebiegu kontroli.

W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdziliśmy co najważniejsze, że cała sieć hydrantowa działa i jest sprawna. Zapisane zostały uwagi co do braków wymaganego oznakowania i brakujących szybkozłączek.  Strażacy pomimo zastrzeżeń Sołtysa co do braków w kompletacji wyposażenia hydrantów w szybkozłącza przekonali naocznie komisję,  że posiadają na wyposażeniu bojowych wozów strażackich szybkozłączki, a ich nakręcenie nie stanowi problemu technicznego ani czasowego.

Ze strony Sołtysa będą dalej prowadzone działania zmierzające do przywrócenia pełnego ukompletowania hydrantów oraz weryfikacji corocznych przeglądów.

Reasumując, sieć hydrantowa jest sprawna technicznie i funkcjonalnie. 

Bardzo dziękuję p. Ryszardowi, ekspertowi i autorytetowi w sprawie bezpieczeństwa pożarowego, za poświęcony czas i wsparcie w czasie kontroli. Wykorzystanie potencjał drzemiącego w mieszkańcach jest niezwykle pomocne w wielu sprawach którymi zajmuje się Sołtys i Rada Sołecka.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami ujęcie wody jest zasilane osobnym obwodem. W przypadku pożaru i konieczności odłączenia prądu zasilanie hydroforowi powinno być utrzymane.

Odnośnie bezpieczeństwa zasilania w wodę z sieci wodociągowej pozostaje problem braku zasilania awaryjnego. Ujęcie wody w Zielonej Górze jest jedynym w Gminie ujęciem z pojedynczym odwiertem. Konsekwencją awarii pompy jest nawet kilkudniowy brak zasilania w wodę. W przypadku awarii zasilania brak agregatu powoduje jednoczesne wstrzymanie zasilania w wodę. Sołecka sieć wodociągowa nie jest również spięta na wypadek awarii z inna siecią zapewniającą zaopatrzenie w wodę.