Powtórna kontrola hydrantów przez Straż Pożarną w dniu 18-10-2017 godzina 9:00

W wyniku przeprowadzonej na wniosek sołtysa kontroli przez Komendanta  Powiatowej Straży Pożarnej w Koluszkach 2 czerwca 2017 roku wydano decyzję administracyjną nakazującą Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i wykonanie przeglądu technicznego hydrantów na terenie sołectwa Zielona Góra w terminie do 1 września 2017.

Zgodnie z tą decyzją po upływie wyznaczonego terminu przeprowadzone zostaną ponowne czynności kontrolno-rozpoznawcze. Termin tych czynności został wyznaczony na środę 18-10-2017 na godzinę 9:00.