ZIELONA GÓRA – lista osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej.

Na prośbę p. Małgorzaty Bieńkiewicz, mieszkanki Zielonej Góry,  umieszczam tą informację dla wszystkich chętnych rozbudową sieci gazowej w Zielonej Górze. 

Każda zainteresowana osoba powinna wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, który można pobrać w siedzibie PZGAZ na ulicy Tuwima lub na stronie internetowej PSGAZ.pl, w zakładce DLA KLIENTA > PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ.
Wypełnione wnioski, Pani Małgorzata zadeklarowała się, zebrać od Państwa, do końca miesiąca października, a następnie złożyć je w placówce PSGAZ, licząc że grupowe działanie będzie miało większe szanse na pozytywne zakończenie. 

Bardzo cieszy mnie inicjatywa p. Małgorzaty, gdyż tylko jednoczesne złożenie dużej ilości wniosków może skłonić dostawcę gazu do podjęcia decyzji o rozbudowie. Proszę pamiętać, że złożenie wniosku nie jest równoważne z zobowiązaniem się do podpisania umowy i podłączeniem się do sieci gazowej. Tym bardziej warto zaangażować się w wypełnienie wniosku.

Wszystkich chętnych zachęcam do dostarczenia wypełnionego wniosku w terminie do końca października 2017 do p. Małgorzaty.

M. Bieńkiewicz, Zielona Góra, ul. Główna 1, tel 501 044 030 e-mail mbienkiewicz@gmail.com.

Trzymam kciuki za powodzenie tej inicjatywy.