Fundusz Sołecki 2018

Wysokość funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie na rok 2018 Urzędu Miejskiego w Koluszkach dla Sołectwa Zielona wynosi 15 788,50.

Warunkiem przyznania tych środków jest złożenie wniosku uchwalonego przez Zebranie Wiejskie do Burmistrza Koluszek w terminie do 30 września br.

Proszę wszystkich o zastanowienie się na jakie cele możemy wydać przyznane środki. Wszystkie zgłoszone propozycje przed zebraniem zbiorę i przedstawię na zebraniu.