Wstrzymane dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni w Zielonej Górze

W związku z planami wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Zielonej Górze, które zostały wstrzymane do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie dalszej przynależności gminnej Zielonej Góry. Dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie ścieków zostały wstrzymane dla miejscowości w których zamierzamy projektować kanalizację. W ubiegłym roku (zanim zadanie pojawiło się w budżecie, przed wyrażeniem zgody przez Gminę Andrespol na włączenie w ich sieć) wydawaliśmy pojedyncze zaświadczenia dla mieszkańców o braku planów budowy, w obecnym stanie prawnym już takich zaświadczeń nie wydajemy.