10 marca 2017 – uzupełnienie składu Rady Sołeckiej

W dniu 10 marca 2017 na zebraniu wiejskim sołectwa Zielona Góra przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej.

W wyniku wyborów dotychczasowy skład Rady Sołeckiej

  • Aleksandra Kowalska
  • Emilia Jach-Szakiel

został uzupełniony o następujące osoby:

  • Magdalena Wiśniewska
  • Alicja Lauk
  • Zbigniew Snelewski
  • Tadeusz Siennicki
  • Mariusz Poborski

Pełen skład Rady sołeckiej liczy obecnie 7 osób i jest zgodny ze Statutem Sołectwa, który zakłada liczebność rady od 3 do 7 osób.