Wykaz opłat w 2017 roku

Opłata za podatek od nieruchomości, rolny, leśny:

– do 15 marca – I rata

– do 15 maja – II rata

– do 15 września – III rata

– do 15 listopada – IV rata

Opłata za podatek od środków transportowych:

– do 15 lutego – I rata

– do 15 września – II rata

Opłata za posiadanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

– do 31 stycznia – I rata

– do 31 maja – II rata

– do 30 września – III rata

Opłata za wywóz odpadów komunalnych:

– do 10 marca – I rata

– do 10 maja – II rata

– do 10 lipca – III rata

– do 10 września – IV rata

– do 10 listopada – V rata