„Spinka” wodociągowa Borowa – Zielona Góra

W gazecie Tydzień w Koluszkach pojawiła się informacja na temat budowy sieci wodociągowej rozdzielczej zwanej potocznie „spinką”. Połączenie wodociągu Zielonej góry z systemem wodociągowym Koluszek ma zapewnić bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę na wypadek awarii ujęcia wodnego Zielonej Góry. Inwestycja jest zaplanowana na 2017 rok.

Ta inwestycja to przysłowiowy koń trojański, którego celem jest utrudnienie starań mieszkańców Zielonej Góry chcących odłączenia się od gminy Koluszki.   Spinka stanie się jedynym elementem infrastrukturalnym łączącym Koluszki z Zieloną Górą. Dla pozostałych mieszkańców gminy Koluszki to czysta niegospodarność w wydawaniu gminnych środków finansowych.  Ostateczna decyzja w sprawie tej inwestycji powinna zapaść dopiero po rozstrzygnięciu losów przynależności Zielonej Góry.

Więcej informacji po ustaleniach w gminie Koluszki niebawem