18 listopad 2016 – Zebranie wiejskie z udziałem w-ce Burmistrz Koluszek

Dzięki zaangażowaniu sołtysa i rady sołeckiej oraz dużej akcji propagandowej grupy mieszkańców zaangażowanych w projekt zebranie odbyło się przy rekordowej frekwencji. Na zebraniu było 117 osób na 207 uprawnionych do głosowania.

Głównym tematem  była prezentacja pokazująca argumenty, które bezspornie pokazują, że przynależność Zielonej Góry do Koluszek jest sztuczna a mieszkańcy nie czują się w żaden sposób związani z Koluszkami.

Poza pojedynczymi głosami przeciwnymi lub wstrzymującymi się 101 mieszkańców uprawnionych do głosowania poparło wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w gminie Koluszki jak i Andrespol w sprawie: „zmiany granic gminy Koluszki polegającej na wyłączeniu z jej obszaru sołectwa Zielona Góra i włączeniu go do gminy Andrespol”.

Takie wnioski po zebraniu zostały niezwłocznie złożone w obu gminach.

Na zebraniu uwidocznił się fakt, że wśród nielicznych sceptyków znalazł się dotychczasowy sołtys.