Konsultacje w gminie Koluszki dotyczące Zielonej Góry

W dniu 13 stycznia 2017 roku Gmina Koluszki na terenie całej gminy rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące zmiany przynależności sołectwa Zielona Góra z gminy Koluszki do gminy Andrespol.

Konsultacje odbywają się w formie odpowiedzi w anonimowej ankiecie elektronicznej umieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Koluszkach.

Ankiety w formie papierowej znajdują się w Kancelarii Urzędu Miejskiego w  Koluszkach u wszystkich sołtysów gminy Koluszki oraz na terenie szkół w Gałkowie Dużym, Będzielinie, Długiem, Różycy.